ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YASAL UYARI
 • Demirören Gazetecilik Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi Demirören Gazetecilik A.Ş. bünyesinde bulunan (Bundan sonra “Demirören Gazetecilik” olarak anılacaktır.) Fanatik.com.tr ve Canliskor.com.tr’ye (Bundan sonra web , mobil siteler ve mobil uygulamaları ile beraber “Siteler” olarak anılacaktır.) hoş geldiniz. Sitelerimizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sitelerde, Siteler üzerinde, Siteler içeriğinde ve işbu Sözleşme metninde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Demirören Gazetecilik’e aittir. Demirören Gazatecilik, Siteler’de dileği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Siteler’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. İşbu sebeplerle lütfen Siteler’i kullanmadan önce Üyelik Sözleşmesi metnini dikkatle okuyunuz.
  • 1. İşbu Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Demirören Gazetecilik’e ait olup, Siteler’de girmek ve kullanmakla sitenin kullanım koşullarını "Kullanıcı/Kullanıcılar" sıfatıyla ("Siteler" e erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Siteler'i kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı/Kullanıcılar işbu kullanım koşullarını kabul etmekle, Siteler'de yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.
  • 2. Kullanıcı/Kullanıcılar, üyelikten ayrılmaları durumunda Demirören Gazetecilik’den herhangi bir hak talep edemezler. Demirören Gazetecilik kullanım koşullarının ihlâli halinde Siteler’in kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Kullanıcı/Kullanıcılar’ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı/Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan Siteler kullanıcısı ve üyesi olarak Kullanıcı/Kullanıcılar’a yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Siteler kullanıcısı ve üyesi olarak Kullanıcı/Kullanıcılar’ın Siteler’nin sisteminin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Kullanıcı/Kullanıcılar aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle Demirören Gazetecilik’in hukuki hakları da saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Demirören Gazetecilik herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Demirören Gazetecilik Siteler'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Siteler'deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Siteler'deki bilgi ve içeriklerim güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında Demirören Gazetecilik herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
  • 3. Kullanıcı/Kullanıcılar suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Siteler'de paylaşamaz ve Siteler’i hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Siteler altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcı/Kullanıcılar'a aittir. Demirören Gazetecilik Siteler'de, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Siteler’de yayınlamama hakkına sahiptir. Kullanıcı/Kullanıcılar ayrıca "Siteler" üzerinden görüntülediği içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Demirören Gazetecilik'in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  • 4. Demirören Gazetecilik Siteler’e üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı/Kullanıcılar’dan temin edilen "Kişisel Bilgiler"i ( isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Yayınlar göndermek,
   Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
   Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
   Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
   Demirören Gazetecilik veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
   Gerektiğinde kullanıcıyla iletişim kurmak,
   Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla. Demirören Gazetecilik tarafından bu amaca yönelik olarak işbu ticari elektronik iletileri veya SMS’leri Kullanıcı/Kullanıcılar almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise “Üyelik” sayfasındaki “Üye Ol” ekranında “Fanatik.com.tr, Canlı Skorun bana uygun hizmetlerinden ve kampanyalarında e-posta ile haberdar olmak istiyorum.” ve “Fanatik.com.tr, Canlı Skorun bana uygun hizmetlerinden ve kampanyalarında SMS ile haberdar olmak istiyorum.” Alanlarını boş geçmeleri veya onaylamış ve üye olunmuş ise “Profil” sayfalarından bu alanları boş bırakıp güncellemeleri yeterlidir. Ayrıca ileride eklenebilecek iş ortakları için bahsi geçen sayfalarda aynı işlemleri yapmaları yeterli olacaktır. Demirören Gazetecilik işbu işlemler aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcı/Kullanıcılar http://www.fanatik.com.tr/kurumsal/kunye sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Demirören Gazetecilik ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.
   Şu kadar ki, Demirören Gazetecilik yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.
  • 5. Kullanıcı/Kullanıcılar, "Siteler"de yer alan ve diğer Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Demirören Gazetecilik'in, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  • 6. Demirören Gazetecilik’in her zaman, tek taraflı olarak Siteler’i sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.
  • 7. Kullanıcı/Kullanıcılar kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Demirören Gazetecilik’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Kullanıcı/Kullanıcılar’ın Sitelerdeki üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.
  • 8. Kullanıcı/Kullanıcılar; "Siteler" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine, "Siteler"de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Siteler" üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder(ler)."Kullanıcı/Kullanıcılar"'ın "Siteler" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  • 9. Kullanıcı/Kullanıcılar, Demirören Gazetecilik'in sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette Demirören Gazetecilik'in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Demirören Gazetecilik'e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Demirören Gazetecilik'i şimdiden ibra ettiğini/ettiklerini kabul ve beyan eder(ler).
  • 10. Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Siteler'in (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı Demirören Gazetecilik’e ait olup, Demirören Gazetecilik’in Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Siteler vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları da saklıdır. Kullanıcı/Kullanıcılar Siteler'de yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Siteler’yi veya Siteler içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Demirören Gazetecilik’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder(ler).İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı/Kullanıcılar, Demirören Gazetecilik'in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
  • 11. Kullanıcı/Kullanıcılar, Siteler’in çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul eder(ler). Aksi takdirde Demirören Gazetecilik’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı / Kullanıcılar’dan aynen rücu hakkı saklıdır.
  • 12.Sitelerdeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Kullanıcı/Kullanıcılar telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Site’leri kullanamaz. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınarak yapılabilir. Sitelerde bulunan içerik ve görseller; haber, fotoğraf ve sair materyaller sadece Demirören Gazetecilik'den önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve Demirören Gazetecilik 'in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, aksi halde 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Siteler’in bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı/Kullanıcılar Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder(ler). Aksi takdirde Demirören Gazetecilik’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya/Kullanıcılar’a aynen rücu hakkı saklıdır.
  • 13. Kullanıcı/Kullanıcılar’ın Siteler’i yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Demirören Gazetecilik’e bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Demirören Gazetecilik’in ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.
  • 14. Demirören Gazetecilik, Siteler’in kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Siteler’in veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Siteler’e bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. Demirören Gazetecilik, Kullanıcı’nın/Kullanıcılar’ın, Siteler’den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. Demirören Gazetecilik, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Siteler’in kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
  • 15. İşbu Siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Demirören Gazetecilik'ın Kullanıcı/Kullanıcılar'ın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
  • 16. Site üzerinden başka Sitelere link verilmesi mümkündür, Demirören Gazetecilik, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamakla birlikte, bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Bu Siteleri kullanımla doğabilecek zararlar Kullanıcı’nın/Kullanıcılar’ın kendi sorumluluğundadır.
  • 17. İşbu Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Üyelik Sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.
  • 18. Kullanıcı/Kullanıcıları, Siteler’i kullanmakla, Siteler hakkında veya Siteler ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemeleri’nin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.
  İşbu Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Üyelik Sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.